india-wallpaper-8 v2 - Copy

Pentru pofta din inima prieteniei noastre cu părintele Nicolae Steinhard, dorim să ne exersăm cultura, rațiunea și rugăciunea într-o întâlnire în care vom căuta să punem împreună într-un spațiu al dialogului o carte din literatura universală și Sfânta Liturghie.

Pentru că...

Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi şi cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi. Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel care ne da sfatul de-a fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinşi de satana? Şi-apoi, stă scris că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii”. Iar rânduiala se opune mai presus de orice neîndemânării zăpăcite, slăbiciunii nehotărâte, neînţelegerii obtuze.

Dumnezeu, printre altele, ne porunceşte să fim inteligenţi. Pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia – măcar de la un anume punct încolo – e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului („Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu … s-au ascuns”)[1].

De asemenea, Sfânta Liturghie reprezintă momentul cel mai înălțător pentru noi, creștinii-ortodocși. Aici găsim izvorul și cel mai înalt posibil standard de dragoste (Hristos – îndrăgostitul suprem – se pune pe cruce pentru Biserica Sa – iubita Lui), demnitate (noi devenim sfinți precum zice slujitorul altarului „Sfintele ce se dau sfinților”) și libertate (dintre cei zece leproși cărora Hristos le-a poruncit să meargă și să se arate preotului, doar unuia singur i-a spus „scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit” – acela care nu a executat ca unul fără de minte și doar în literă porunca lui Hristos „Duceți-vă și vă arătați preoților”).

Prin urmare...

În acest cadru – al îndemnului către cultură al părintelui Nicolae Steinhard și al centrului vieții creștin-ortodoxe, Sfânta Liturghie – vă împărtășim prietenia și hotărârea noastră de a ne întâlni lunar pentru a asculta PREZENTAREA UNEI CĂRȚI, prezentare urmată, mai apoi, de discuții și dezbateri pe seama operei și a celor prezentate, încercând să surprindem, totodată, legătura și locul acesteia în cadrul Sfintei Liturghii.

Opera din luna aprilie 2017 este „MARI INIȚIAȚI AI INDIEI ȘI PĂRINTELE PAISIE” (povestea unui tânăr ce ajunge la trăirea în Hristos cu ajutorul Părintelui Paisie și care mai înainte experimentează hinduismul mergând până în India pentru a-l trăi în totalitate), autor: Dionysios Farasiotis, iar prezentarea va fi făcută de către Dinu Barbu.

Întâlnirea va avea loc ca de obicei, într-o zi de sâmbătă, orele 15:30, în Aula Mitropoliei Banatului din Timișoara (până atunci trebuie să lecturăm opera!).

[1] Fragmente extrase din cartea pr. Nicolae Steinhard, Jurnalul fericirii, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2005, pp. 26-27.